#Black
Lives
Matter

Denne nettsiden er en midlertidig landing- og opplysningsside, men også begynnelsen på utviklingen av viktige tiltak mot rasisme og diskriminering på mangfoldige premisser. 

 

Call to action- fanen inneholder opplysninger om hvordan du konkret kan bidra innen ulike temaer.

Black Owned blir en liste over black owned organisasjoner, bedrifter, fagpersoner, foredragsholdere etc. Listen vil bli brukt til å fremme representasjon. REGISTRER deg!

Du kan donere til oss gjennom spleis

Dette er en nettside under konstruksjon

Ønsker du å motta nyheter fra oss? Registrer din e-post her