top of page

Om oss

Until the lion learns how to write every story will glorify the hunter

Vi er moderne, melaninrike Asbjørnsen og Moe:

Vi samler inn, skaper, bevarer og deler norsk-afrikansk historie, kunst og kultur.

 

Vi vil inspirere til økt deltakelse i demokratiet, til inkluderende historiefortelling og kontinuerlig nasjonsbygging med plass til alle.

Vi er moderne, melaninrike Asbjørnsen og Moe. Vi samler inn, skaper og deler norsk, svart

Edvard Munch

Vår historie

Black History Month er et internasjonalt konsept med opphav i USA. Carter G. Woodson startet bevegelsen fordi han ville utfordre storsamfunnets idé om at svarte ikke hadde historie av verdi. Dermed begynte han å samle inn, bevare dele svart historie og kultur i USA.

BHM feires i dag i flere land, og i løpet av forskjellige måneder. USA, Canada, Italia og Irland feirer gjennom februar-måneden, mens England, Nederland og Italia feirer i oktober, og Irland i mars. Målet er å inspirere, bygge broer og bidra til en inkluderende og moderne nasjonsbygging med plass til alle.

Black History Month Norway er en årlig kulturfestival i oktober med fokus på den norsk-afrikanske diasporaens historie, kunst og kultur. Tiltaket er også et bidrag inn i FNs 10 år for personer med afrikansk opphav. I Norge ble arrangementet første gang gjennomført i 2019, etter initiativ fra Ida Evita Thorstensen de Leon. de Leon og dr. Tony Sandset har fra starten ledet samarbeidsprosjektet, som er et av diskrimineringstiltakene til Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). Målet er dels å synliggjøre norsk-afrikanere og løfte fram forbilder, dels å spore opp, samle inn og bevare kilder til norsk-afrikansk kunst, kultur og historie. En av forløperne til Black History Month i Norge var organisasjonen African History Week Norway av African Youth, som ble opprettet i 2005 og blant annet arrangerte en årlig kulturfestival i september.

Vår metodikk

Hvert år dypdykker Black History Month Norway i et tema, kalt årets tema. Årets tema er den røde tråden gjennom måneden. Tema i 2019 var "trenger vi en Black History Month Norway - hvis ja, hvorfor og for hvem?", i 2020 var temaet ”Fra fragmenter til historie – Norge og den Afrikanske diaspora”, og i år, 2021 er temaet: "Fra røtter til forgreininger; familielivet i den norsk- afrikanske diaspora

Årets tema oppfordret alle til å finne frem og dele norsk-afrikanske fragmenter, slik at fragmentene blir tilgjengelige for oss som en samlet historie. På den måten skaper vi ny norsk-afrikansk historie på målgruppens egne premisser.

 

Hvert tema har engasjerte på mange plan; de frivillige samlet inn og nedfelte historier gjennom sosiale medier, arrangementer, samtaler og Youtube-serien Svart Representasjon. Nasjonalbiblioteket var en av hovedsamarbeidspartnerne i 2020 og bidro stort i dugnaden: ”Et av NLIs viktigste prosjekter i 2020 var dugnaden, som ble iverksatt i forbindelse med Black History Month Norway. Dugnaden var en større satsning på mangfold og representasjon som foregikk over to måneder. Den resulterte i 42 ulike artikler om svart historie. Totalt er det nå 60 artikler under denne kategorien på Lokalhistoriewiki. NLI opprettet egne hjelpesider med kildehenvisninger og gjennomgang av sensitive ord” (utdrag fra Nasjonalbibliotekets egen rapport).

Deichman fasiliterte for over 10 arrangementer rundt om i Oslo, og Nasjonalmuseet bidro med to arrangementer med fokus på norsk-afrikanske fragmenter. Journalister i NRK, Fremtida, Radio Nova mfl. har funnet frem fragmenter og markert Black History Month Norway sammen med oss.

Vil du ta del i markeringen - ta kontakt! 

Svart historie

Svart historie inkluderer historiefortellinger der mennesker med afrikansk opphav er til stede enten som aktører, agenter eller protagonister. Noen ganger er figurene tydelige, men i andre tilfeller havner de i skyggene eller blir nesten usynlige.
 

Hvorfor svart historie?

Historie er fortellinger om livet og mennesker og kan bli en del av samfunnets hukommelse. Forskning og formidling av svart og afrikansk historie har vært tenkt som et opplysningsprosjekt for og av personer med afrikansk opphav og som kompetanseheving for et allment publikum. Fortellinger om fortiden fra ulike perspektiv viser hvem og hvordan samfunnet vi har vært og kan bli. Derfor er det viktig å lære mer om svart historie i Norge og i verden. Å bli kjent med svart historie kan berike publikumets forståelse av Norge og verden.

Hvordan vil du bli husket om 100 år? Hvordan vil norsk-afrikanske liv bli beskrevet om 100 år hvis vi ikke aktivt er med på å bevare og nedfelle historiene? 

Teamet

Takk til

Oslologo-tekst-sort-Skjerm.png

OMOD

YLTV_svart.png
bottom of page