top of page

Den svarte vikingen

"Rogaland, år 846 etter Kristus: En helt spesiell kongssønn fødes. Han skulle bli "Den svarte vikingen" - den mektigste landnåmsmannen på Island" (Fabel).


Mørkhudet og med mongolske ansiktstrekk stod han i spissen for en internasjonal fangstøkonomi. Han hadde hundrevis av slaver under seg. Kristne slaver fra Skottland og Irland. Geirmund Heljarskinn, den svarte viking, ble etter hvert Islands rikeste viking.

Bilde fra https://samlerhuset.blog/

Hvem var den svarte vikingen og hvorfor har vi ikke lært om han?

Forskeren Bergsveinn Birgisson er norrøn filolog og har skrevet boken "den svarte vikingen", fortellingen om historien til Geirmund Heljarskinn. Birgisson er ettekommer av Heljarskinn og har jobbet med å lappe sammen historien om den svarte vikingen.


Birgisson beskriver nåtidens erindring om vikingtiden som feilaktige fremstillinger:

"Jeg blir ofte irritert over romaner og fantasy bøker som tar for seg vikingperioden, fordi de er sterkt anakronistiske. Populærframstillingene av vikinger er basert på vår tids idealer om et folk fra en helt annen tid. I mange år har jeg forsket på den eldste skaldekunsten i Norden. Her finner man et helt annet tankesett, et annet forhold til naturen og språket, en annen estetikk og livsfølelse. 90 prosent av romanene jeg leser om vikingtiden, målbærer klassisk gresk-romersk tankegods. Den norrøne kulturen har tapt, vi er gresk-romerske i tanken. Uansett om det er populært med vikinger, er det knapt noen i Skandinavia som forsker på hvordan vikingene tenkte" (dagsavisen 2013)

Hvorfor er det viktig å vite om vår svarte viking?


Heljarskinn var trolig ingen afrikansk viking, men mye tyder på at det har eksistert afrikanske vikinger. Erindringer fra forskere forteller at vikingene våre var internasjonale og at den homogene fremstillingen av vikingtiden er en gresk-romersk fremstilling og ikke en norrøn fremstilling.


Historien om den svarte vikingen bryter med stereotypien om den helnorske hvite vikingen. I følge Birgisson var de kristne skriftlærde på høymiddelalderen preget av fremmedfrykt. Birgisson sier til dagsavisen at det ikke var populært å fortelle om andre kulturer - vikingene skulle ha norsk opphav (dagsavisen 2013).


Dette tankegodset har trolig påvirket nedfellingen av norsk mangfoldig historie, og det er på tide å skrive flere eventyr og romaner om vår mangfoldige norske arv. Det er viktig å vite at Norge alltid har hatt en mangfoldig historiearv. Vi er ikke de første svarte og brune nordmennene som har utrettet noe i Norge.


Ideen om at vi har vært et homogent samfunn gjør trolig at rasismen blomstrer nå som lerretet på film, og TV begynner å bli mer mangfoldig. Hadde flere visst at det har levd svarte vikinger ville rasistiske reaksjonene kanskje vært mindre? I følge flere kilder vi har lest er det enighet blant historikere om at det fantes svarte og afrikanske vikinger i Europa. Dette betyr at vi alltid har hatt et mangfoldig samfunn, og at mangfold ikke er et nytt konsept i menneskets historie.


Hvor er eventyrene våre?

Årets tema i Black History Month Norway handler om å inspirere flere til å skrive. Vi håper du velger å skrive det eventyret du savnet som barn, vi håper du skriver den fortellingen du hadde trengt som ungdom. Det er ingen andre enn deg som kan fortelle din historie på best mulig måte. Hør oss fortelle om årets tema i podcasten Utlendingsnemnda.


Ps. det har også vært en afrikansk samurai

Det har også eksistert en afrikansk samurai.Those who write are those who rule
Kilder:

1 118 visninger1 kommentar

1 Comment


Vikingene har aldri hatt afrikanske gener. De nådde ikke Afrika, hvis de gjorde det var det for å plyndre. De norske genene ble igjen i Afrika..... Det Netflix sender med afrikanere gående rundt i vikingsamfunnene er historisk helt ute fra fantasi. Det er så fjernt fra virkeligheten at det ikke er sebart. I usa er det bare 8% afrikanere, og mesteparten av mennene sitter i fengsel. Noe forstadsafrikanete med penger finnes ikke. De gettoene med afrikanere er knøttsmå, og du ser svært sjelden afrikanere utenfor byene. Afrikanere har en alt for stor rolle i samfunnet, da de ikke har utdannelse eller folkeskikk. De er late klagende og selvopptatte. Hadde de fulgt samfunnet, hadde de ikke hatt problemer. Det er selskape…


Like
bottom of page