top of page

D-vitaminer er viktig for deg som er melaninrik!

Oppdatert: 9. nov. 2021

Denne teksten er skrevet med utgangspunkt i to artikler av legen Patji Alnæs-KatjavivDersom du bor i Norge, og spesielt om du er melaninrik (mørkhudet) og bor i Norge så er sjansen ganske stor for at du har fått beskjed om å ta D-vitaminer. Denne beskjeden kan ha kommet fra foreldre, en venn, en lærer, debattinnlegg i aviser eller helt andre steder. Det er også en mulighet for at du ikke har hørt det, i så fall kan denne teksten anses som en innvielse i beskjeden om å ta D-vitamin tilskudd eller spise mat som er tilsatt D-vitamin.


Man får hovedsakelig i seg D-vitaminer fra solen (solens UV stråler utgjør 90% av kilden til D-vitamin). Derfor er det ekstra viktig at vi kommer oss ut i solen når den er der. Denne vitamindannelsen skjer best når solen sitter høyt i himmelen, noe ikke som er garantert året rundt jo lengre bort fra ekvator man beveger seg, og spesielt om man er mer enn 37 breddegrader nord (hele Europa og mesteparten av USA). Man kan kompensere for de D-vitaminene man ikke får i seg fra solen gjennom spesifikke typer mat (som tradisjonelt forekommer en del i nordisk kost), gjennom kosttilskudd eller gjennom produkter der D-vitamin tilsettes (for eksempel melk).


D-vitaminmangel forbindes ofte med beinskjørhet, men spiller også en rolle for tykktarmskreft, hjerte- og karsykdommer og luftveisinfeksjoner.

Undersøkelser viser at mennesker med mer pigment i huden (melaninrike) er spesielt synlige blant de med D-vitaminmangel i Europa og Norden. Pigmentet i huden til melaninrike mennesker demper UV-strålene sin evne til å trenge inn i huden og disse menneskene er derfor mer utsatt for D-vitaminmangel selv ved samme mengde eksponering for sol som en person med mindre melanin.


I forhold til Covid-19 har det også vært noe forskning på om D-vitaminmangel kan ha en påvirkning på hvor alvorlig syk man blir ved smitte. Det er flere observasjonsstudier som har bekreftet en sammenheng mellom alvorlig sykdom/dødelighet ved Covid-19 smitte og lavt D-vitamin nivå. British Medical Journal også påpekte i våren 2020 at 6/15 av de første døde av Covid-19 i Sverige (40%) var svensk-somaliere samtidig som at denne gruppen (somalskfødte) kun utgjør 0,84% av befolkningen i Stockholm. Forskere i Sverige har vist åpenhet for at det er mulig at D-vitaminmangel har spilt en rolle for graden av sykdom ved Covid-19 smitte. Selv om juryen er ute vedrørende en klar beskyttende effekt mot covid-19 med D-vitamin tilskudd, det er kjent fra randomiserte studier at inntak av D-vitamin bidrar – spesielt hos de som mangler i utgangspunktet – til redusert forekomsten av luftveisinfeksjoner generelt. Et viktig budskap mens vi går i møte en ny influensesong.


Avslutningsvis ber vi deg huske at mørkere hud demper UV-strålene fra solen som tilfører D-vitamin. Det er derfor viktig å ta kosttilskudd eller endre kosthold til noe som tar hensyn til det økte behovet for D-vitamin du som melaninrik har når du lever lengre unna ekvator, spesielt på vinter-halvåret.


Følg med på forskning som omhandler deg, husk at mennesker er forskjellige og forskjellige melaninnivåer kan bety forskjellige medisinske behov på flere fronter enn D-vitaminer.


Kilder:


Skrevet av Ylva Risnes

249 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page