top of page

Åpningen av Black History Month Norway 2020

Her kan du se åpningen av Black History Month Norway 2020. Årets tema er: Fra fragmenter til historie - vi må kjenne vår historie for å kunne definere vår fremtid.

Vi anbefaler på det sterkeste å se Guro Sibeko sitt dikt fra 39:13 i filmen. VIRKELIG.


Les talen om årets tema her:


"Velkommen til åpningen av Black History Month Norway 2020


Jeg står her i dag, som en viking med afro-karibisk aktivist blod. Min farfar og far har indoktrinert meg til å forstå viktigheten av historiefaget, språk og representasjon.

De har lært meg at I need to know my past to be able to shape my future.

Mitt navn er Ida Evita Thorstensen de Leon og jeg er initiativtaker og leder i Black History Month Norway – som er et OMOD – organisasjonen mot offentlig diskriminerings tiltak. I dag har jeg gleden av å fortelle litt om hvorfor vi er samlet her i dag, og om årets tema.

Black History Month

er som mange av dere vet et internasjonalt konsept med opphav i USA. Carter G. Woodson startet bevegelsen fordi han ville utfordre storsamfunnets ide om at “sorte” ikke hadde historie av verdi for storsamfunnet. Dermed begynte han å samle inn og bevare sort historie og kultur i USA (Kilde 3, biography.com, lest 11.11.18). Et av hans mest berømte sitater er:

"Those who have no record of what their forebears have accomplished lose the inspiration which comes from the teaching of biography and history."

Carter G. Woodson

BHM feires i dag i USA i februar, England i oktober, Canada, Nederland Belgia, Irland, Italia og nå i Norge gjennom oss i Black History Month Norway. Vi allerede i gang med å starte et europeisk samarbeid med noen av de overnevnte!

Hva er black history month Norway

Vi jobber med å fornorske det internasjonale konseptet. Du kan kalle oss moderne svarte Asbjørnsen og Moe. De reiste rundt i Norge og samlet inn eventyr for å bygge en nasjonsfølelse. Vi skal reise rundt i Norge for å samle inn norsk-afrikanske historier. Vi skal bidra til en inkluderende mangfoldig og moderne nasjonsbygging med plass til alle! Vår norske melaninrike historie er av betydning for storsamfunnet.

Årets tema Er derfor viet historiefaget


I følge utdanningsdirektoratet har Historiefaget stor betydning for hvordan individet forstår og oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og tilhørighet med andre. (...) Historisk innsikt kan bidra til å forstå egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk prosess og skaper historie (Utdanningsdirektoratet).

Norsk sort historie er viktig og derfor er årets tema:

Fra fragmenter til historie. Vi har masse fragmenter, altså bruddstykker av norsk sort historie, men fragmentene er ikke tilgjengelige for oss, som en historie, eller i en tidsline, den er heller ikke nedfelt på egne premisser. Vi er på mange måter historieløse og dette vil vi reflektere rundt.

Derfor skal vi blant annet jobbe for å samle fragmenter og for å bli et samlingspunkt for norsk svart historie - i Norge og internasjonalt. Det er på tide at vi selv tar eierskap over vår afro-viking historie og nedfeller den på egne premisser.

For å forstå alt, som har skjedd med Black Lives Matter så må man forstå historien til mennesker med afrikansk opphav internasjonal og i Norge. Til og med FN har dedikert et helt ti år til personer av afrikansk opprinnelse, tiåret startet allerede i 2015. FNs slagord for tiåret er: Recognition – justice – development. Vi forsøker å hedre ti-året ved å bidra til recognition – justice – development i en norsk kontekst.

På programmet her i dag skal dere få se at fragmenter blir til historie! Dere skal få høre om vår norske borgerrettighetshistorie, og litt om norges involvering i slavetiden, og om melaninrikes refleksjoner knyttet til en afro-viking identitet.

Årets program er viet norsk sort historie, og representasjon. Vi skal markere denne feiringen ved å arrangere hele 14 events. Gå inn på www.blackhistorymonthnorway.no for å se oversikten over alle tiltakene som er satt i gang. Og få særlig med dere vår online tv-serie ”Svart Representasjon”, som legges ut Hver søndag i 4 uker fremover.

Vi i Black History Month Norway velger å jobbe iherdig med dette tiltaket fordi:

  • Black History matters.

  • Fordi min sønn og andre med afrikansk opphav må jobbe 25%-60 hardere enn Ola og Kari, fordi de har et afrikansk navn og afrikansk opphav

  • For å synliggjøre Afro-vikingenes bidrag i Norge og internasjonalt.

  • Fordi vi vil forbi 400 års natta - For de av dere som ikke har hørt om det begrepet google it. Vi har de samme diskusjonene i Norge i dag, som på 80-tallet. Vi må videre.

  • Vi vil videre vi vil briljere og vi vil knuse glasstak. Vi vil eie og vi vil komme i lederposisjoner.

  • Vi vil leve liv uten rasisme og diskriminering

  • Vi vil redusere interne og eksterne fordommer og stereotypier:

Hvor mange melaninrike oppfinnere kan du navnet til? Hvor mange forbilder vet du om som likner på deg selv? Visste du at verdens rikeste mann noen sinne var en afrikansk mann ved navn Mansa Musa? Eller at lyspæren slik vi kjenner den i dag ble til fordi afroamerikaneren Howard Latimer utviklet karbonet i lyspæren som fikk pæren til å lyse lenger enn 15 timer?

Hvis alt du vet om sort historie er slavetiden, kampsaker, ”et fattig” Afrika og Martin Luther King så går du glipp av mye. Sannsynligheten for at du blir noe fordomsfull er også stor. Historien vår er ikke bare en historie om kamp, eller slavetid den er så mye rikere enn det.

Vi håper Black History Month Norway blir en feiring. Vårt fokus skal være - så langt det lar seg gjøre 80% positiv og fremadrettet, 10% selvkritikk og ansvarliggjøring av oss selv, og 10% konstruktiv kritikk til omverdenen.

Takk til teamet og alle de frivillige som har gjort dette mulig, takk til Oslo Kommune, og EMI v/ Rowena, som sitter i salen. Takk til alle som har donert penger til oss. Og en spesiell takk til OMOD – organisasjonen mot offentlig diskriminering. ALLE bør kunne OMOD sitt navn og hva OMOD har bidratt med for det norske samfunnet innen kvelden er omme.

Takk til alle som har kommet hit i dag, og til alle som engasjerer seg: Jeg håper at de som sitter her i dag, og de som følger med online ser hva slags momentum Black History Month Norway har, og at folk ser og forstår betydningen og viktigheten av å ha en egen norsk Black History Month. Jeg håper at noen som ser på gir oss livets rett – altså Økonomisk hjelp til å drive dette arbeidet videre. Vi trenger fast støtte for å overleve".Bilder fra åpningen:64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page